BerBa (Berdintasun Batzordea) jarduerak

Fagor Automationeko egoera aztertu ondoren, 6 helburu nagusi zehazteaz gain beste 6 lan eremu zehaztu genituen eta 20 ekintza baino geihago burutu ditugu pasadan urtean zehar.

 

6 helburu:

1.– Berdintasunaren inguruko sentsibilizazio eta gogoeta bultzatu empresa barruan.
2.– Berdintasunaren printzipioa kooperatibako baloreetan modu zehatz eta ikusgarriago batean txertatu.
3.– Kooperatibak berdintasunarekiko duen kompromezua hobetu.
4.– Tratamendu berdina bermatu, sarrera, partaidetza, promozio eta garapen prozesuetan.
5.– Taldeen konposaketa orekatua sustatu, emakume eta gizonen presentzia ikuspegitik.
6.– Lana eta familia kontziliatzen lagundu.

6 lan eremu:

AUKERAKETA ETA PROMOZIOA
FORMAKUNTZA
KONTRATAZIO ETA ORDAINSARI SISTEMA
LAN SEGURTASUNA ETA OSASUNA
HIZKUNTZA ETA KOMUNIKAZIOA
SENTSIBILIZAZIO ETA KULTURA

 

27 ekintzaz osatutako urteko plana. Garrantzisuenen artean:

  • Lanerako batzordearen sistematika definitu eta ezarri dugu.
  • Berdintasunaren inguruko prestakuntza jaso dugu, formazio naiz bestelako saioen bidez.
  • Genero ikuspegitik egindako datuen (promozioa, formazioa, ordainsariak, lan arriskuak, kultura…) azterketa eta azaleratzea landu dugu gure enpresako egoeraren ezagupena handitzeko.
  • Hizkuntza inklusiboaren erabilera sustatzeko gida sortzeko lanean ari gara.
  • Jarraipenerako neurgailu sistema definitu dugu.
  • Kontzientzia eta sentsibilizazioa lantzeko kanal bat sortu dugu.