Hochgenaue inkrementale Drehgeber – Baureihe H und S

Standard range incremental rotary encoders – S and H Series

S, SP model

S, SP model

H, HP model

H, HP model

HA model

HA model